Företaget

Om oss

Om företaget

Skaraborgs Träförädling AB

Skaraborgs Träförädling AB grundades 1985 och är ett familjeägt hyvleri beläget strax utanför Töreboda.

I över 30 år har vi utvecklat verksamheten utifrån våra kunders höga kravbild, vilket gör Skaraborgs Träförädling till en pålitlig samarbetspartner genom hela träförädlingskedjan. Med en kostnadseffektiv och flexibel produktion kan vi erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, snabba ställtider och säkra leveranser till rätt pris. Vår moderna maskinpark i kombination med erfaren och kompetent personal gör att vi står väl rustade för att fortsätta lösa våra kunders behov, såväl idag som imorgon.

Idag bedriver Skaraborgs Träförädling förädlingsverksamhet i form av hyvleri, buntning, måleri, kapning och klyvning. Av biprodukterna förädlar vi fram briketter och spånbalar.
Idag ingår även ett sågverk i Koncernen som sågar fram sågade trävaror till Skaraborgs Träförädling, Sågverket är beläget i Stora Levene, Vara Kommun.

Affärsidé

Vår affärsidé är att förädla fram nischade träprodukter på en storskaligt sätt. Det gör vi genom innovativa maskinlösningar, hög kompentent personal samt ta fram nya träprodukter som inte finns idag.

Att vara en pålitlig samarbetspartner med fokus på stabilitet , kvalité och hög leveranssäkerhet gentemot våra kunder sätter vi kunden i fokus.

Miljö- och kvalité

Skaraborgs Träförädling arbetar kontinuerligt med miljö- och kvalitet arbetet. Vi ställer hårda krav på våra leverantörer och ständigt utmanar oss själva till att hitta nya, innovativa och miljöanpassade lösningar.

För att säkerställa att såväl kvalité som miljökrav upprätthålls finns certifikat för bland annat certifierade produkter.