Välkommen till
Levene såg AB

Levene såg

Välkommen

Levene Såg är dotterbolaget i Skaraborgs Koncernen som förvärvades sommaren 2021. Levene Såg är ett familjebolag som såldes av tredje generationen till Skaraborgs Träförädling, som även idag bedrivs som ett familjebolag.

Levene Såg producerar sågat och hyvlade träprodukter, majoriteten av de sågade produkterna transporteras till Töreboda för vidareförädling.

Levene såg är ett lokalt sågverk som startades för mer än 80 år sedan och är fortsatt belägen i Stora Levene, ca 10 min från Vara.

Vi främjar den lokala närvaron och vill fortsätta utveckla verksamheten med samhället.

Sågverk

Idag producerar Levene Såg anpassade sågade trävaror för inhemska geografiska marknader så som Norden, Europa och USA. Genom åren har vi kontinuerligt utvecklat vår sågprocess för att ständigt hålla kvalitet-, effektivitet-, flexibilitet- och leveranssäkerhet.

Läs mer

Hyvleri

Sedan starten 1985 har vi kontinuerligt utvecklat vår hyvlingsprocess för att ständigt hålla kvalitet-, effektivitet-, flexibilitet- och leveranssäkerhet. Idag har vi två hyvellinjer och levererar såväl på den inhemska marknaden som på export.

Läs mer

Biprodukter

Av våra träprodukter så återvinner vi 100% av alla biprodukter. Flis och bark genererar värme från värmeverken samt att vårt spån antingen förpackas till spånbalar eller säljs ut i bulk till djurindustrin.

Läs mer

Funderingar?

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt