Produkter

Varor

Våra produkter

Idag producerar Levene Såg anpassade sågade trävaror för inhemska geografiska marknader så som Norden, Europa och USA. Genom åren har vi kontinuerligt utvecklat vår sågprocess för att ständigt hålla kvalitet-, effektivitet-, flexibilitet- och leveranssäkerhet

Genom innovativa lösningar kan vi snabbt tillgodose våra kunders behov och önskemål. Med en modern maskinpark och kompetenta medarbetare kan vi hantera alla typer av förfrågningar från stora standardvolymer till kundspecifika ordrar.

Sågverk

Idag producerar Levene Såg anpassade sågade trävaror för inhemska geografiska marknader så som Norden, Europa och USA. Genom åren har vi kontinuerligt utvecklat vår sågprocess för att ständigt hålla kvalitet-, effektivitet-, flexibilitet- och leveranssäkerhet

Genom innovativa lösningar kan vi snabbt tillgodose våra kunders behov och önskemål. Med en modern maskinpark och kompetenta medarbetare kan vi hantera alla typer av förfrågningar från stora standardvolymer till kundspecifika ordrar.

Kontaktperson:

Marcus Lundh
0506 – 730 754
marcus@traforadling.se

Hyvleri

Sedan starten 1985 har vi kontinuerligt utvecklat vår hyvlingsprocess för att ständigt hålla kvalitet-, effektivitet-, flexibilitet- och leveranssäkerhet. Idag har vi två hyvellinjer och levererar såväl på den inhemska marknaden som på export.

Genom innovativa lösningar kan vi snabbt tillgodose våra kunders behov och önskemål. Med en modern maskinpark och kompetenta medarbetare kan vi hantera alla typer av förfrågningar från stora standardvolymer till kundspecifika ordrar.

Förutom de flesta profiler och produkter erbjuder vi även:

Dynagrade, för maskinsorterat konstruktionsvirke

Exaktkapning

Ändspontning

Klyvning

Säkerhetslarm system

Kontaktperson:

Marcus Lundh
0506 – 730 754
marcus@traforadling.se

Biprodukter

Av våra träprodukter så återvinner vi 100% av alla biprodukter. Flis och bark genererar värme från värmeverken samt att vårt spån antingen förpackas till spånbalar eller säljs ut i bulk till djurindustrin.

Vill du veta mer om våra spånbalar så besök Skaraborgs Träförädlings hemsida.

Kontaktuppgifter:

0506 – 211 75
info@traforadling.se