Levene Såg AB

om oss

Levene Såg AB

Levene Såg är dotterbolaget i Skaraborgs Koncernen som förvärvades sommaren 2021. Levene Såg är ett familjebolag som såldes av tredje generationen till Skaraborgs Träförädling, som även idag bedrivs som ett familjebolag.

Levene Såg producerar sågat och hyvlade träprodukter, majoriteten av de sågade produkterna transporteras till Töreboda för vidareförädling.

Levene såg är ett lokalt sågverk som startades för mer än 80 år sedan och är fortsatt belägen i Stora Levene, ca 10 min från Vara.
Vi främjar den lokala närvaron och vill fortsätta utveckla verksamheten med samhället.

Affärsidé

Vår affärsidé är att förädla fram sågade träprodukter till Skaraborgs Träförädling för senare vidareförädling av nischade träprodukter. Det gör vi genom innovativa maskinlösningar, hög kompentent personal samt ta fram nya träprodukter som inte finns idag.

Att vara en pålitlig samarbetspartner med fokus på stabilitet , kvalité och hög leveranssäkerhet gentemot våra kunder sätter vi kunden i fokus.

Miljö- och kvalité

Skaraborgs Träförädling arbetar kontinuerligt med miljö- och kvalitet arbetet. Vi ställer hårda krav på våra leverantörer och ständigt utmanar oss själva till att hitta nya, innovativa och miljöanpassade lösningar.

För att säkerställa att såväl kvalité som miljökrav upprätthålls finns certifikat för bland annat certifierade produkter.